ورق پانچ

قیمت: ندارد

ورق مشبک پانچ در انواع : دایره ای، مربع، گشنیزی، کشویی است که برای مثال در ورق مشبک دایره ای، چشمه های این ورق ها به صورت دایره ای است

ورق

قیمت: ندارد

محصولات تصادفی